Cara Penggunaan NESTED IF dalam Excel

Nested IF dalam Excel merujuk kepada penggunaan fungsi IF yang bersarang di dalam fungsi IF yang lain. Dalam Excel, fungsi IF digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan syarat tertentu. Dengan fungsi nested IF, anda boleh membuat keputusan yang lebih kompleks dengan menetapkan beberapa syarat berturutan.

Berikut adalah contoh dan penjelasan langkah demi langkah untuk menggunakan nested IF dalam Excel:

Contoh Penggunaan Nested IF

Anggap kita mempunyai senarai skor pelajar dalam sel A1:A5, dan kita ingin menentukan gred berdasarkan skor tersebut. Syarat gred adalah seperti berikut:

 • Skor 90 ke atas: Gred A
 • Skor 80 ke atas: Gred B
 • Skor 70 ke atas: Gred C
 • Skor 60 ke atas: Gred D
 • Skor kurang daripada 60: Gred F

Langkah 1: Menulis Fungsi Nested IF

Di sel B1, anda boleh menulis formula nested IF seperti berikut:

=IF(A1 >= 90, "A", IF(A1 >= 80, "B", IF(A1 >= 70, "C", IF(A1 >= 60, "D", "F"))))

Penjelasan:

 • Fungsi IF pertama memeriksa jika skor (di sel A1) adalah 90 atau lebih. Jika ya, ia mengembalikan gred “A”.
 • Jika tidak, fungsi IF kedua akan diperiksa jika skor adalah 80 atau lebih. Jika ya, ia mengembalikan gred “B”.
 • Proses ini berulang untuk setiap fungsi IF sehingga syarat yang paling sesuai dipenuhi.

Langkah 2: Menyelaraskan Formula

Anda boleh menyalin formula dari sel B1 ke sel lain dalam kumpulan data anda (contohnya B2:B5) untuk mengaplikasikannya kepada setiap skor dalam senarai.

Kelebihan Nested IF

 • Kemampuan untuk Mengendalikan Keputusan Berbilang: Nested IF membolehkan anda membuat keputusan berbilang dan mengendalikan beberapa syarat secara berturutan.
 • Fleksibiliti dalam Membuat Keputusan: Anda boleh menyesuaikan formula dengan menambah lebih banyak fungsi IF bergantung kepada keperluan kompleksiti keputusan yang ingin anda buat.

Kelemahan Nested IF

 • Rumit dan Susah Dibaca: Nested IF yang terlalu dalam boleh menjadi sukar untuk diterima dan diselaraskan, menjadikan kod sukar dibaca dan dipelihara.
 • Kemungkinan Kesilapan: Semakin banyak fungsi IF yang bersarang, semakin tinggi kemungkinan kesilapan dan sukar untuk mengesan dan membetulkannya.

Dalam beberapa situasi, penggunaan fungsi IF bersarang boleh menjadi pilihan yang baik untuk membuat keputusan berbilang dalam Excel. Namun, jika formula menjadi terlalu rumit, anda mungkin perlu mengambil kira alternatif seperti penggunaan fungsi lain atau penstrukturan semula data.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *